مقالات

نمونه بنر

طراحی پوستر و بنر

طراحی پوسترها را می توان یک نوع تابلوی اعلانات موثری برای دیدن شدن تبلیغات، آگهی نامه، شناساندن، اعلام حضور، تخفیفات، معرفی کمپین ه...

ادامه مطلب

طراحی لوگو

یکی از عناصری که در شکل گیری یک هویت در کسب و کار تاثیر فراوانی دارد، لوگو (آرم یا نشانه) می باشد. که با به کارگیری از اصول حرفه ای...

ادامه مطلب