انیمیشن معماری وصنعتی, سه بعدی

انیمیشن معماری و صنعتی

انیمیشن عمرانی از پر طرفدارترین روشهای ارائه طرح های موجود، آتی و چشم انداز می باشد. پیش نمایشهای انیمیشنی که توسط این روش ارائه می گردند می تواند از بسیاری از هزینه هایی که در اثر اشتباهات طراحی و یا دوباره کاری بوجود می آورد جلوگیری کند و نیز تصمیم گیری را برای مدیران پروژه راحت تر کند. همچنین این روش موثر ترین شیوه مستندسازی پروژه های عظیم عمرانی می باشد.

در تولید انیمیشن معماری همواره با رعایت استانداردهای پرزنتیشن (presentation)، دیدگاه فنی و دانش گرافیک رایانه ای (CG) توانسته ایم تمامی نکات و جزئیات طرح معماری را به مطلوب ترین و گویا ترین تصاویر ممکن تبدیل کنیم و با حرکات نرم دوربین یک Walk through بسیار جذاب ارائه دهیم.