طراحی پوستر و بنر
نمونه بنر

نمونه بنر

طراحی پوسترها را می توان یک نوع تابلوی اعلانات موثری برای دیدن شدن تبلیغات، آگهی نامه، شناساندن، اعلام حضور، تخفیفات، معرفی کمپین ها و موارد از این قبیل دانست. شناخت پوسترهای تبلیغاتی تاثیر زیادی در دیدن خدمات و محصولات یک مجموعه، شرکت و یا یک برند دارند و همچنین می توان از کاربردهای پوستر به: جلب‌نظر رهگذران، القا یک مفهوم، ترغيب آنها براى پشتيبانى از يک فکر، معرفى يا شروع يک فعاليت، تبلیغ یک محصول، معرفی فعالیت و خدمات و اطلاع رسانی باشد.

 

ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در وب سایتمان استفاده می کنیم. با مرور این وب سایت، شما با استفاده از کوکی ها موافقت می کنید.