دپارتمان طراحی

 

یک طراح گرافیک با کمک نرم افزارهای طراحی مفاهیم بصری را برای برقراری ارتباط و القا یک ایده ایجاد می کند که موجب آگاهی و در نتیجه جذب مشتری می شود. طرح ها در محصولات مختلف، متفاوت هستند که ممکن است بصورت بروشور، کاتالوگ، تراکت، برچسب و یا بسته بندی آن ارائه شوند. طراحان گرافیک که بعنوان گرافیست یا طراح ارتباطات نیز شناخته می شوند هنر و فناوری را برای برقراری ارتباط از طریق تصاویر، طراحی وب سایت و یا صفحات چاپی استفاده می کنند.

شراب
قرمز

شراب
قرمز

شراب 
سفید

شراب 
گل سرخ

نمونه کارهای دپارتمان طراحی

بررسی و مشاهده جدیدترین پروژه های مختلف که با موفقیت و با رضایت کامل مشتری تحویل گردیده را میتوانید در لیست زیر مشاهده نمائید .

wine-sommelier-img-1

مصطفی مقدس زاده

 

ولی چه کسی می توانست درمانگر نیچه باشد؟ پس از جستجوی فراوان در تاریخ، روشن شد که در سال 1882، یعنی فقط 120 سال پیش، چنین مخلوقی روی زمین نبوده است. اگر نیچه برای کمک به طبیبی روی می آورد، به او می گفت بیماریِ عشق، یک مشکل طبی نیست و توصیه می کرد که برای آب درمانی و استراحت، موقتا در یکی از چشمه های آب معدنی اروپا 

اگر سفارش کاری دارید می توانید درخواست خود با کلیک بر رو تماس با ما ارسال نمائید